Skip to main content
Het Tableau

ANBI gegevens

Naam: Vereniging Loge Tamarisk
RSIN: 98.86.278
Adres: Oostmaaslaan 950, 3063 DM Rotterdam
Email: info@vrijmetselaarslogetamarisk.nl

Doelstelling: De Loge heeft ten doel de beoefening van de vrijmetselarij in de traditie van de Orde op de wijze zoals zij daaraan zelf sedert de oprichting gestalte heeft gegeven. Zij gedraagt zich daarbij naar de regels, neergelegd in de Ordewetgeving (Artikel 2 Statuten).

Huidige Bestuur

Voorzitter: M.M. Acar
Secretaris: J.R.N. Liebe
Penningmeester: R. Schuurman

Beloningsbeleid: loge Tamarisk heeft geen betaalde bestuursleden.

Profiel, missie en visie van de Vrijmetselarij